Mjukvarukonstruktion med projektarbete, 9 hp

Om kursen

Kursen ger teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av arbete i ett programutvecklingsprojekt. Du lär dig beskriva många av de mjukvarukonstruktionstekniker, processer och metodiker som har utvecklats under senare decennier, använda verktyg för utformning och implementation av mjukvarusystem, m m.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen