Datalogi för matematiker, 7,5 hp

Om kursen

På kursen lär du dig att arbeta på kommandoraden och bland annat använda versionshanteringssystem och enhetstester; analysera och jämföra algoritmer med avseende på tids- och minneskomplexitet; använda och implementera grundläggande sorteringsalgoritmer, djupet-först- och bredden-först-sökning, stackar, köer, hashtabeller och liknande datastrukturer; skriva enkla rutiner med processer och trådar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen