Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datalogi för matematiker

  • 7,5 hp

På kursen lär du dig att arbeta på kommandoraden och bland annat använda utvecklingsverktyg; analysera och jämföra algoritmer med avseende på tids- och minneskomplexitet; använda och implementera grundläggande sorteringsalgoritmer, djupet-först- och bredden-först-sökning, stackar, köer, hashtabeller och liknande datastrukturer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.