Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datalogi för matematiker

På kursen lär du dig att arbeta på kommandoraden och bland annat använda utvecklingsverktyg; analysera och jämföra algoritmer med avseende på tids- och minneskomplexitet; använda och implementera grundläggande sorteringsalgoritmer, djupet-först- och bredden-först-sökning, stackar, köer, hashtabeller och liknande datastrukturer.

Detta är en fortsättningskurs, som kräver förkunskaper motsvarande DA2004 Programmeringsteknik för matematiker.

Innehåll

Kursen behandlar arbete med programmerings- och dataprojekt, inkluderande kommandoradsarbete i Linux och liknande OS, och praktiska utvecklingsverktyg. Grundläggande algoritmer och datastrukturer och deras egenskaper, inkluderande sökning och sortering, stackar och köer, hashning. Tids- och minneskomplexitet. Rekursiva algoritmer. Abstraktion som ett verktyg för att förenkla programmering.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moment; teori, projektuppgift samt laborationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, projektarbete, samt laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov, muntlig redovisning (vid dator) av laborationer, samt skriftlig redovisning av projektuppgiften. För godkänt betyg på kursen krävs att du är godkänd på alla tre momenten.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein: Introduction to algorithms.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt