Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Programsystemkonstruktion med C++

  • 7,5 hp

Du lär dig programmera med dynamisk minnesallokering, tillämpa standardbiblioteket, skriva riktig C++-syntax samt skriva testkod. Även relatera till avancerad C++-litteratur, programmera generiskt med typparameterisering samt tillämpa sina förkunskaper om objektorienterad programmering i C++. Slutligen att modellera ett omfattande objektorienterat projekt samt presentera och motivera en objektorienterad modell.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.