Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Programsystemkonstruktion med C++

Programspråket C++ utvecklades på 1980-talet och är idag ett av de populäraste programspråken, med många användningsområden.

Du lär dig programmera med dynamisk minnesallokering, tillämpa standardbiblioteket, skriva riktig C++-syntax samt skriva testkod. Även relatera till avancerad C++-litteratur, programmera generiskt med typparameterisering samt tillämpa dina förkunskaper om objektorienterad programmering i C++. Slutligen att modellera ett omfattande objektorienterat projekt samt presentera och motivera en objektorienterad modell.

Kursen är i första hand avsedd som en fristående kurs, men kan även läsas av programstudenter.

Denna kurs ges i samarbete med KTH, och du hittar information om schema, kurslitteratur etc. på KTH:s sidor - se länkar nedan.

Förkunskapskrav

Objektorienterad programmering, som nämns under Särskild behörighet, ges inte längre men motsvarar kursen DA3018 Datalogi för matematiker.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment; teori och laborationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning av laborationer. Du hittar information om hur du anmäler dig till tentamen vid KTH här:

  Tentamensinformation

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema för DD1388 vid KTH

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursinformationen för DD1388 vid KTH

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurssida

  Registrerade studenter får tillgång till detaljerad kursinformation i KTH:s LMS Canvas.

 • Kontakt