Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Programmeringsparadigm

 • 7,5 hp

De flesta lär sig programmera i Python. Det är ett språk som följer en tradition sedan 50-talet och dessa språk kallas ”imperativa” eftersom de kan ses som en serie kommandon. Det finns dock fler sätt att uttrycka sina beräkningar på, man säger att man språken följer olika paradigm, och den här kursen handlar om det.

I kursen tittar vi närmare på paradigmer som funktionell programmering, logikprogrammering, och händelsestyrd programmering. Grundläggande begrepp för programmeringsspråk introduceras och diskuteras. I praktiska övningar får du lära dig att uttrycka beräkningar på helt nya sätt och det kommer antagligen att helt påverka hur du tänker på programmering, oavsett vilket programmeringsspråk du använder i fortsättningen.

DA4003 Programmeringsparadigm ersätter den tidigare kursen DA3012 Programmeringsparadigm.

Innehåll

 • Grundläggande programmeringsprinciper
 • Terminologi och principer vid språkdesign och språkdefinition
 • Tolkning och kompilering av programmeringsspråk
 • Viktiga programmeringsparadigmer, som imperativ, objektorienterad, händelsestyrd, funktionell och logikprogrammering.
 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment; teori och laborationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov, och skriftlig redovisning av laborationer och opposition via kamraträttning. För godkänt betyg på kursen krävs att du är godkänd på båda momenten.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Kurser på grund- och avancerad nivå

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur Matematiska institutionen

 • Mer information

  Se tider för webbregistrering och annat viktigt på

  Aktuell information för studenter

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt