Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Programmeringsparadigm

De flesta lär sig programmera i Python. Det är ett språk som följer en tradition sedan 50-talet och dessa språk kallas ”imperativa” eftersom de kan ses som en serie kommandon. Det finns dock fler sätt att uttrycka sina beräkningar på, man säger att språken följer olika paradigm, och den här kursen handlar om det.

I kursen tittar vi närmare på paradigm som funktionell programmering, logikprogrammering, och händelsestyrd programmering. Grundläggande begrepp för programmeringsspråk introduceras och diskuteras. I praktiska övningar får du lära dig att uttrycka beräkningar på helt nya sätt och det kommer antagligen att påverka hur du tänker på programmering, oavsett vilket programmeringsspråk du använder i fortsättningen.

DA4003 Programmeringsparadigm ersätter den tidigare kursen DA3012 Programmeringsparadigm.

Innehåll

 • Grundläggande programmeringsprinciper
 • Terminologi och principer vid språkdesign och språkdefinition
 • Tolkning och kompilering av programmeringsspråk
 • Viktiga programmeringsparadigmer, som imperativ, objektorienterad, händelsestyrd, funktionell och logikprogrammering.
 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment; teori och laborationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov, och skriftlig redovisning av laborationer och opposition via kamraträttning. För godkänt betyg på kursen krävs att du är godkänd på båda momenten.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Hänvisningar till öppna källor på internet.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt