Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till maskininlärning

 • 7,5 hp

Maskininlärning och artificiell intelligens har en stor påverkan på samhället idag, både praktiskt och konceptuellt. Många verksamheter, inom såväl offentlig verksamhet som i näringslivet, försöker dra nytta av den nya tekniken.

I den här kursen blir du introducerad till grundläggande principer i fältet maskininlärning, god praxis, samt några viktiga och lättillgängliga metoder. I övningar får du experimentera med dessa metoder och lära dig hur man använder dem i praktiken.

Innehåll

Kursen behandlar frågan hur datorn kan lära sig från tidigare erfarenheter. Den ger en översikt över maskininlärningsområdet och beskriver ett antal inlärningsparadigm, algoritmer, teoretiska resultat och tillämpningar. Etiska och samhälleliga aspekter av maskininlärning behandlas. Kursen behandlar de grundläggande begreppen i maskininlärning och tekniker som: närmaste-granne-klassificerare, beslutsträd, bias och varians-trade-off, regression, support-vektor-maskiner, artificiella neuronnät, ensemblemetoder, dimensionalitetsreduktion samt underrumsmetoder.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment; teori och laborationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov, och muntlig och skriftlig redovisning av laborationer. För godkänt betyg på kursen krävs att du är godkänd på båda momenten.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Kurser på grund- och avancerad nivå

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur Matematiska institutionen

 • Mer information

  Se tider för webbregistrering och annat viktigt på

  Aktuell information för studenter

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt