Datalogi, självständigt arbete, 15 hp

Om kursen

Det självständiga arbetet (examensarbetet) behandlar ett datalogiskt intressant problem och genomförs på institutionen eller vid ett företag/myndighet. Kontakta institutionen/se kursens webbsida för mer information.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen