Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datalogi, självständigt arbete

Denna kurs är det självständiga arbete som krävs för kandidatexamen i datalogi. Du fördjupar dig i ett datalogiskt problemområde och redovisar dina kunskaper i en skriven rapport.

Det självständiga arbetet (examensarbetet) behandlar ett datalogiskt intressant problem och genomförs på institutionen eller vid ett företag/myndighet. Kontakta institutionen/se kursens webbsida för mer information.

Vetenskaplighetskurs

I kursen ingår en delkurs i vetenskaplighetsteori på 1,5 hp. Mer information:

Vetenskaplighet 1,5 hp

Ny version av kursen

Det finns en ny version av denna kurs, med kurskod DA6007. Denna ges för första gången VT21 och eftersom den har kursen Matematik, vetenskap och samhälle som förkunskapskrav innehåller DA6007 inte delkursen i vetenskaplighet.

DA6007 ersätter DA6006 efter VT22.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment: projekt och vetenskaplighet.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt handledning av uppsatsarbete.

  Examination

  Projektdelen av kursen examineras genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation vid ett seminarium. Vetenskaplighetsmomentet examineras genom skriftligt prov.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området, framtagna av den studerande genom litteratursökning, samt litteratur utdelad av handledaren och/eller extern intressent.

 • Mer information

 • Kontakt

  Studentkontakt Matematiska institutionen

  Studievägledning datalogi och beräkningsteknik