Datalogi, 6 hp

Om kursen

Kursen består av ett av t ex följande moment: Artificiell intelligens, Avancerade algoritmer, Bildbaserad igenkänning och klassificering, Datasäkerhet. Se 12 hp- och 24 hp-alternativen av kursen för fler exempel på moment. Varje moment ges max en gång per läsår. Kontakta institutionen/se kursens webbsida för närmare information.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen