Datalogi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen består av ett av t ex följande moment: Visualisering, Bildbehandling och datorseende, Kryptografins grunder, Moderna databassystem och databastillämpningar, Programvarusäkerhet, Programvarutillförlitlighet. Varje moment ges max en gång per läsår. Kontakta institutionen/se kursens webbsida för närmare information.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen