Datalogi, 12 hp

Om kursen

Kursen består av två av t ex följande moment: Datorfotografi, Datorspelsdesign, Datorsäkerhet, Internetprogrammering, Maskininlärning. Se 6 hp- och 24 hp-alternativen av kursen för fler exempel på moment. Varje moment ges max en gång per läsår. Kontakta institutionen/se kursens webbsida för närmare informatio

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen