Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datalogi

Kursen består av två av följande moment: Problemlösning och programmering under press, Sökmotorer och informationssökningssystem, Kompilatorkonstruktion. Varje moment ges max en gång per läsår. Kontakta institutionen för närmare information.

Kursen behandlar två avancerade moment i datalogi. Utbudet av moment kan variera mellan olika läsår. Följande delområden kan nämnas: kompilatorkonstruktion, sökmotorer och informationssökningssystem. En lista över årets aktuella moment tillhandahålls på den ansvariga institutionen.

Kursen ges i samarbete med KTH.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar två av följande moment:

  • Kompilatorkonstruktion
  • Problemlösning och programmering under press
  • Sökmotorer och informationssökningssystem

  Utbudet av moment kan variera mellan olika läsår, kontakta institutionen för en lista över årets aktuella moment.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier samt laborationer.

  Examination

  Hur kursen examineras beror på valda moment, men är vanligen någon kombination av skriftligt prov och skriftlig och muntlig redovisning av hemuppgifter, laborationer och/eller projekt. Se kursplanen för mer detaljer.

  För information om hur du anmäler dig till tentamina vid KTH, se

  Tentamensinformation

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema beror på valda moment.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur beror på valda moment.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontakta i första hand studievägledningen i datalogi och beräkningsteknik.

  Studentkontakt Matematiska institutionen

  Studievägledning datalogi och beräkningsteknik