Datalogi, 24 hp

Om kursen

Kursen består av fyra moment, t ex: Komplexitetsteori, Nätverkssäkerhet, Parallella och distribuerade beräkningar, Programsemantik och programanalys, Statistiska metoder i datalogin, Utvärderingsmetoder inom MDI. Se 6 hp- och 12 hp-alternativen av kursen för fler exempel på moment. Varje moment ges max en gång per läsår. Kontakta institutionen/se kursens webbsida för närmare information.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen