Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datalogi

  • 24 hp

Kursen består av fyra moment, t ex: Programsemantik och programanalys, Statistiska metoder i datalogin, Datorspelsdesign, Avancerat individuellt moment i datalogi. Se 6 hp- och 12 hp-alternativen av kursen för fler exempel på moment. Varje moment ges vanligen max en gång per läsår. Kontakta institutionen för närmare information.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.