Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Datalogi

  • 30 hp

Kursen består av fyra av t ex följande moment: Visualisering, Bildbehandling och datorseende, Kryptografins grunder, Programvarusäkerhet, Programvarutillförlitlighet. Varje moment ges vanligen max en gång per läsår. Kontakta institutionen för närmare information.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.