Maskininlärning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om de viktigaste algoritmer och teorier som utgör grunden för maskininlärning och beräkningsintelligens, samt en praktisk kunskap om maskininlärningsalgoritmer och -metoder.

Kursen är enbart öppen för studenter på masterprogrammet i Matematisk statistik, Aktuarieprogrammet, och kandidatprogrammet i Datalogi - datavetenskap för naturvetare.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen