Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maskininlärning

  • 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om de viktigaste algoritmer och teorier som utgör grunden för maskininlärning och beräkningsintelligens, samt en praktisk kunskap om maskininlärningsalgoritmer och -metoder.

Kursen är enbart öppen för studenter på masterprogrammet i Matematisk statistik, Aktuarieprogrammet, och kandidatprogrammet i Datalogi - datavetenskap för naturvetare.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.