Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Maskininlärning

Maskininlärning ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

Kursen ger grundläggande kunskaper om de viktigaste algoritmer och teorier som utgör grunden för maskininlärning och beräkningsintelligens, samt en praktisk kunskap om maskininlärningsalgoritmer och -metoder.

Kursen är enbart öppen för studenter på masterprogrammet i Matematisk statistik, Aktuarieprogrammet, och kandidatprogrammet i Datalogi - datavetenskap för naturvetare.

Denna kurs ges i samarbete med KTH, och du hittar information om schema, kurslitteratur etc. på KTH:s sidor - se länkar från den engelska versionen av sidan.

Överlappande kurser

Denna kurs överlappar till innehållet med följande kurser:

Statistisk inlärning (MT7038)
Statistisk oövervakad inlärning (MT7039)
Statistiska aspekter av djupinlärning (MT7042)

Kursen bör därför inte ingå i examen tillsammans med antingen både MT7038 och MT7039, eller både MT7038 och MT7042. Eftersom vi numera har egna kurser som täcker detta material så ges DA7063 Maskininlärning för sista gången våren 2022.