Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

Om kursen

Du lär dig att

• förklara de grundläggande ideerna bakom inlärning, representation och igenkänning av rådata,

• redogöra för den teoretiska bakgrunden för de metoder för djupinlärning (deep learning) som är vanligast i praktiska sammanhang,

• identifiera de praktiska tillämpningar i olika områden av storskalig dataanalys (data science) där metoder för djupinlärning kan vara effektiva (med speciellt fokus på datorseende och språkteknologi).

Kursen är enbart öppen för studenter på masterprogrammet i Matematisk statistik, Aktuarieprogrammet, och kandidatprogrammet i Datalogi – datavetenskap för naturvetare.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen