Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Djupinlärning i Data Science

  • 7,5 hp

Du lär dig att

• förklara de grundläggande ideerna bakom inlärning, representation och igenkänning av rådata,

• redogöra för den teoretiska bakgrunden för de metoder för djupinlärning (deep learning) som är vanligast i praktiska sammanhang,

• identifiera de praktiska tillämpningar i olika områden av storskalig dataanalys (data science) där metoder för djupinlärning kan vara effektiva (med speciellt fokus på datorseende och språkteknologi).

Kursen är enbart öppen för studenter på masterprogrammet i Matematisk statistik, Aktuarieprogrammet, och kandidatprogrammet i Datalogi – datavetenskap för naturvetare.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.