Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Djupinlärning i Data Science

Djupinlärning i Data Science ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

Du lär dig att

  • förklara de grundläggande ideerna bakom inlärning, representation och igenkänning av rådata,
  • redogöra för den teoretiska bakgrunden för de metoder för djupinlärning (deep learning) som är vanligast i praktiska sammanhang,
  • identifiera de praktiska tillämpningar i olika områden av storskalig dataanalys (data science) där metoder för djupinlärning kan vara effektiva (med speciellt fokus på datorseende och språkteknologi).

Kursen är enbart öppen för studenter på masterprogrammet i Matematisk statistik, Aktuarieprogrammet, och kandidatprogrammet i Datalogi – datavetenskap för naturvetare.

Denna kurs ges i samarbete med KTH, och du hittar information om schema, kurslitteratur etc. på KTH:s sidor - se länkar från den engelska versionen av sidan.

Överlappande kurs

Denna kurs överlappar till innehållet med kursen Statistiska aspekter av djupinlärning (MT7042), och dessa två bör inte ingå i examen tillsammans. Eftersom vi nu har en egen kurs som täcker detta material så ges DA7064 Djupinlärning i Data Science för sista gången våren 2022.