Digitala redskap i analyser av pedagogiska och didaktiska fenomen, 7,5 hp

Om utbildningen

I kursen arbetar du dels med att pröva olika redskap för dokumentation, gestaltning, beskrivningar och analyser av didaktiska och pedagogiska fenomen. Därutöver ska kursdeltagarna söka, välja och kritiskt läsa studier och artiklar om/i digitaliserade sociala praktiker med relevans för pedagogik/didaktik. I läsningen ligger fokus på att jämföra och diskutera hur forskare har närmat sig och använt olika redskap när de studerat komplexa arenor där kommunikation sker såväl digitalt som ansikte-mot ansikte. Kritiska analyser av den kunskap som produceras i digitala miljöer och med digitala redskap är kursens kärna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen