Learning Study - utveckling av undervisning för lärande i skolan, 15 hp

Om utbildningen

I kursen behandlas learning/lesson study som metod för didaktiskt utvecklingsarbete. Fokus läggs på uttolkning av innebörder i lärandeobjekt och hur undervisning kan designas med hjälp av olika lärandeteoretiska perspektiv, ämnesteori och bedömningsstrategier. Under kursen planerar, genomför och dokumenterar studenterna en learning study utifrån det egna kunskapsområdet. Kursen vänder sig till dig som är lärare och som är intresserad av att utveckla din förmåga att analysera och diskutera undervisning och lärande.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen