Självständigt arbete i didaktik, 15 hp

Om utbildningen

I kursen planeras, genomförs och presenteras en undersökning eller ett utvecklingsarbete i didaktik. Arbetet genomförs under handledning i relation till ett valt perspektiv och tidigare forskning. Arbetet dokumenteras och presenteras i en form som möjliggör kritisk granskning och bedömning. Försvar av uppsatsen och opposition på en annan uppsats sker vid ett seminarietillfälle.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen