Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lärande som professionellt uppdrag

Kursen utgör en introduktion till ämnet pedagogik. I kursen studeras begreppet lärande ur ett antal olika teoretiska perspektiv, dess möjligheter och begränsningar, såväl i pedagogisk/didaktisk tillämpning som i stöd för pedagogisk analys och förklaring av lärandesituationer. I kursen behandlas lärarens uppdrag och skolans styrdokument. Kursen ger också inblick i skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.