Nationalekonomi I, 30 hp

Om kursen

Nationalekonomi I består av två kurser, Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar, vilka ger en bred introduktion till nationalekonomin. Du lär dig grundläggande teori och tillämpar denna på aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar. För utförligare kursbeskrivningar av de två delkurserna se Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, och Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen