Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt), 15 hp

Om kursen

Kursen introducerar teorin för prisbildning på enskilda marknader och tillämpningen av denna teori. I teoridelen behandlas efterfrågan och utbud, marknadsjämvikt vid konkurrens och då marknadsmakt förekommer, samt samhällsekonomisk effektivitet. I tillämpningsdelen behandlas till exempel rättvisa, skatter, konkurrenspolitik, miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik, kollektivt beslutsfattande samt diskriminering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen