Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt), 15 hp

Om kursen

Kursen introducerar makroekonomiska problem och metoder. Den lär ut teorier för tillväxt, konjunkturcykler, räntor, inflation, sysselsättning, finans- och penningpolitik samt växelkurser. I en tillämpningsdel studeras stabiliseringspolitiska problem i en liten öppen ekonomi likt den svenska. Kursen ger även viss orientering om nationalekonomins utveckling.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen