Intermediate Microeconomics, 7,5 hp

Om kursen

Kursen visar hur pristeori och spelteori kan förklara hur olika marknader fungerar. I pristeori ligger fokus på de mekanismer som styr konsumtions- och produktionsbeslut samt de antaganden beträffande konkurrens, information, preferenser och externaliteter som görs. Spelteori fokuserar på strategisk interaktion och används för att analysera exempelvis oligopolistisk konkurrens och utformning av kontrakt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen