Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Labour Market Economics

  • 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge en allmän överblick över ämnet arbetsmarknadsekonomi.

Den mest centrala teorin på följande delområden kommer att presenteras: Utbudet på arbetskraft, efterfrågan på arbetskraft, lönestrukturen, kontrakt och kompensation, arbetskraftens rörlighet, arbetslöshet, arbetskraftsdeltagande och arbetsmarknadspolitik.

Mer information på kursens engelska sida