Labour Market Economics, 7,5 hp

Om kursen

Syftet med kursen är att ge en allmän överblick över ämnet arbetsmarknadsekonomi. Den mest centrala teorin på följande delområden kommer att presenteras: Utbudet på arbetskraft, efterfrågan på arbetskraft, lönestrukturen, kontrakt och kompensation, arbetskraftens rörlighet, arbetslöshet, arbetskraftsdeltagande och arbetsmarknadspolitik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen