Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Law and Economics 1

  • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till ekonomisk analys av juridisk lag. Det genomgående temat är hur ekonomiska incitament samspelar med utformningen av lagar och kontrakt. Framför allt betonas effekterna på ekonomisk effektivitet. Kursen följer ett traditionellt rättsekonomiupplägg där bland annat följande ämnen tas upp; äganderätt, transaktionskostnader, kontraktteori, skadeståndsrätt, rättsprocessteori samt brott och straff.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.