Law and Economics 1, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till ekonomisk analys av juridisk lag. Det genomgående temat är hur ekonomiska incitament samspelar med utformningen av lagar och kontrakt. Framför allt betonas effekterna på ekonomisk effektivitet. Kursen följer ett traditionellt rättsekonomiupplägg där bland annat följande ämnen tas upp; äganderätt, transaktionskostnader, kontraktteori, skadeståndsrätt, rättsprocessteori samt brott och straff.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen