Nationalekonomiskt strategiskt tänkande, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att utifrån grundläggande spelteori och experimentell ekonomi förmedla en djupare förståelse för strategiskt tänkande på marknader och inom företag, politik och vardagsliv. Spelteori, eller interaktiv beslutsteori som är en mer passande benämning, handlar om situationer då konsekvensen av att handla på ett visst sätt beror på vad andra aktörer gör. Exempel på sådana situationer är allt från företag som konkurrerar på en marknad, politiker som positionerar sig inför ett val, fiskare som fiskar i samma sjö, budgivare i en auktion till hur studenter håller ordning i korridorsköket. Medan spelteorin till stor del handlar om hur rationella aktörer borde handla i sådana situationer, handlar experimentell ekonomi om att undersöka i vilken utsträckning människor faktiskt beter sig i enlighet med teorin. Kursen kommer till stor del att bygga på diskussion utifrån enkla klassrumsexperiment som genomförs i början av föreläsningarna.

Kursens fokus är de viktigaste spelteoretiska principerna och hur dessa kan tillämpas i verkligheten, inte den bakomliggande matematiskt formulerade teorin.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen