Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information, 7,5 hp

Om kursen

Kursen introducerar den nationalekonomiska teorin om osäkerhet och asymmetrisk information. Den behandlar hur incitament och optimala val påverkas av osäkerhet, samt implikationerna för utformandet av kontrakt. Fokus ligger på olika typer av informationsasymmetrier och de åtgärder som kan vidtas för att hantera dessa. Ämnen som belyses är principal-agent-teorin, moral hazard, adverse selection, signalering, screening och strategisk interaktion under osäkerhet. Några av de praktiska tillämpningar som studeras är analys av åtgärder för att minska riskexponering, efterfrågan och utbud av försäkringar, den optimala fördelningen av risk, marknadsjämvikter under osäkerhet och utformningen av kontrakt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen