Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mikroekonomi II

Kursen visar hur pristeori och spelteori kan förklara hur olika marknader fungerar.

I pristeori ligger fokus på de mekanismer som styr konsumtions- och produktionsbeslut samt de antaganden beträffande konkurrens, information, preferenser och externaliteter som görs. Spelteori fokuserar på strategisk interaktion och används för att analysera exempelvis oligopolistisk konkurrens och utformning av kontrakt.

Mer information på kursens engelska sida