Intermediate Macroeconomics, 7,5 hp

Om kursen

Kursen fördjupar insikterna i makroekonomisk teori och hur den kan användas för att analysera aktuella makroekonomiska problem. De viktigaste områdena är tillväxt, arbetslöshet, penning- och finanspolitik, växelkurser, obalanserna i världsekonomin och konsekvenserna av budgetunderskott. Kursen har ett europeiskt perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen