Finansiell ekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar tillgångsprissättning och kapitalförvaltning. Den innehåller både en teoretisk och empirisk del, vilket innebär att registrering på Empirical Methods in Economics 2 rekommenderas. Den teoretiska delen täcker modeller för arbitrage, prissättning av aktier och obligationer, optimalt portföljval samt makro-finansiella samband. Den empiriska delen ger träning i att ekonometriskt skatta vissa modeller.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen