Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

International Economics

Kursen ger en introduktion till teorier för utrikeshandel, internationella investeringar samt handelspolitik.

Den första delen av kursen fokuserar på drivkrafter bakom internationell handel och dess konsekvenser för samhällsekonomin, den andra på effekterna av olika handelspolitiska instrument, som till exempel tullar, importkvoter och exportsubventioner, och den tredje på internationella handelsavtal såsom GATT/WTO.

Mer information på kursens engelska sida.