International Economics, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till teorier för utrikeshandel, internationella investeringar samt handelspolitik. Den första delen av kursen fokuserar på drivkrafter bakom internationell handel och dess konsekvenser för samhällsekonomin, den andra på effekterna av olika handelspolitiska instrument, som till exempel tullar, importkvoter och exportsubventioner, och den tredje på internationella handelsavtal såsom GATT/WTO.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen