Empirical Methods in Economics I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenten förståelse för de statistiska metoder som behövs för att kunna analysera ekonomiska problem empiriskt. De analysverktyg och begrepp som lärs ut under kursen används inom en rad olika professioner alltifrån offentlig administration till finansiell analys och marknadsföring.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen