Empirical Methods in Economics 2, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att man ska få en djupare förståelse av de statistiska metoder som behövs för att man ska kunna analysera ekonomiska problem empiriskt. Kursen täcker OLS, paneldata, IV och naturliga experiment, det vill säga de analysverktyg, begrepp och den intuition som krävs för att utföra mer kvalificerade empiriska studier inom nationalekonomi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen