Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge övning i att skriftligt presentera och analysera ekonomiska problem. Vid bedömningen av uppsatsarbetet fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att klart disponera och redovisa analysresultaten samt att utan lång tidsutdräkt färdigställa den skriftliga redovisningen av arbetet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen