Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

The Climate and The Economy

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Syftet med kursen är använda nationalekonomiska verktyg för att analysera miljöfrågor, i synnerhet gällandeklimatförändringar relaterade till global uppvärmning. Kursen kommer att gå igenom sådana verktyg ochderas användning både för att analysera samspelet mellan ekonomi och klimat och för hur ekonomisk politikkan användas för att påverka ekonomins och klimatets framtida utveckling.

Mer information på kursens engelska sida.