Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mikroekonomi

Obligatorisk kurs inom masterprogrammet.

Ett grundläggande syfte med kursen är att ge studenter en bra grund i mikroteoretisk analys genomanvändandet av matematiska tekniker. Kursen ämnar ge fördjupad kunskap inom klassisk konsumtions- ochproduktionsteori. Matematiska analysmetoder används för att förklara konsumtions- och produktionsbeslut.Efterfrågan och utbud för varor och insatsfaktorer härleds. Kursen syftar även till att ge fördjupade kunskaperinom allmän jämviktsteori och välfärdsteori. Vidare presenteras grunderna för röstningsteori.

Mer information på kursens engelska sida.