Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonometri 3b: Tidsseriedata

Kurs inom masterprogrammet i nationalekonomi.

Kursen ger studenterna en introduktion till de kunskaper och de verktyg som behövs för en statistisk analys avtidsseriedata. Kursen är en blandning av föreläsningar och övningar i datorlaboratoriet tillsammans medläraren, med stark betoning på praktisk inlärning.

Mer information på kursens engelska sida.