Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Metodikseminarium

Obligatorisk kurs inom masterprogrammet.

Kursen syftar till att studenterna skall få träning i vetenskapligt skrivande, presentation av forskningsresultatmuntligen och skriftligen, introduktioner till allmän vetenskapsteori och nationalekonomiskforskningsmetodologi. Kursen avslutas med att studenten skriver och muntligen presenterar en förstudie somkan utgöra utgångspunkt för en uppsats i nationalekonomi på avancerad nivå.

Mer information på kursens engelska sida.