Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genus, makt och arbete i Sverige 1800-2000

Kursen ger en introduktion till och grundläggande kunskaper om svensk ekonomisk och social historia ur ett genusperspektiv, med vissa internationella utblickar.

sommarkurs-genus

I centrum för kursen står förändringar och kontinuiteter i utvecklingen av genusrelationerna i Sverige under 1800- och 1900-talen, med särskilt fokus på relationen mellan arbete, familj och försörjning. Kursen ger därtill översiktliga kunskaper om genus- och ekonomhistoriska begrepp samt feministisk och intersektionell teori kring genus, arbete och historisk förändring.

 • Kursupplägg

  Exempel på frågor som behandlas under kursen är: Hur har de sociala och materiella villkoren förändrats för olika grupper av kvinnor och män sedan 1800-talet och hur kan förändringarna förklaras? Varför gick familjen under 1900-talet från att betraktas som en privat angelägenhet till att bli föremål för politiska ingripanden och vilka konsekvenser fick detta för genusrelationerna? Hur kan välfärdsstatens framväxt, det sena 1900-talets arbetskraftsinvandring samt den officiella arbetsmarknadsstatistiken förstås ur ett genusperspektiv?

  Kurspoängen kan tillgodoräknas som delkurs 6 i kursen Ekonomisk historia I eller ingå som fristående kurs i en kandidatexamen.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar.

  Examination

  Examination sker genom hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Lärare är Carolina Uppenberg (kursansvarig) och Sandra Hellstrand.

 • Kontakt