Genus, makt och arbete i Sverige 1800-2000, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till och grundläggande kunskaper om svensk ekonomisk och social historia ur ett genusperspektiv, med vissa internationella utblickar. I centrum står förändringar och kontinuiteter i utvecklingen av genusrelationerna i Sverige under perioden 1800-2000, med särskilt fokus på arbete och försörjningsfrågor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen