Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genus, makt och arbete i Sverige 1800-2000

  • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till och grundläggande kunskaper om svensk ekonomisk och social historia ur ett genusperspektiv, med vissa internationella utblickar. I centrum står förändringar och kontinuiteter i utvecklingen av genusrelationerna i Sverige under perioden 1800-2000, med särskilt fokus på arbete och försörjningsfrågor.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.