Go to this page on our english site

Ekonomisk historia I

  • 30 hp

Kursen ger en bred översikt över de stora dragen i världens ekonomiska historia och över människors tankar om samhällsekonomi genom tiderna. Fördjupningskurser belyser samtida diskussioner – om finansiella krascher, migration, ekonomisk utveckling, finansiering av krig, så kallat pigarbete etc. – genom att placera in dem i ett historiskt sammanhang.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen