Internationella relationer I, 30 hp

Om utbildningen

Kursen är en introduktion till studiet av internationella relationer ur ett historiskt perspektiv, Kursen behandlar om olika teorier inom ämnet och internationella problem som t.ex. globaliseringens konsekvenser, internationella konflikter och säkerhet, samarbete och integration och samtida internationella frågor som utveckling, global styrning och andra transnationella processer ur olika teoretiska perspektiv. Vidare ges möjlighet till fördjupning inom olika globala problemområden. Kursen strävar att förmedla grundläggande kunskaper om ovanstående aspekter av internationella relationer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen