Internationella relationer II, 30 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om den internationella politiska ekonomin ur ett historiskt perspektiv. Speciellt fördjupas kunskaperna om det ökande internationella samarbetet, såväl ekonomiskt som politiskt efter 1945. Olika typer av globala utmaningar och lösningar diskuteras på kursen. Även icke-statliga aktörers betydelse behandlas. Kursen ger också grunder i vetenskapsteori, teori och metoder inom ämnet internationella relationer. Terminen avslutas med att studenten författar en mindre uppsats som presenteras muntligt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen