Demokrati, politik och sociala förändringar, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar behovet av en hållbar miljö och undersöker behovet av gräsrotsorganisationers deltagande i det politiska beslutsfattandet i relation till ekonomiska intressen. Kursen diskuterar vidare hur människors agerande för överlevnad och maktrelationer påverkar ekosfären. Slutligen undersöks teorier och olika fallstudier där maktackumulering inom ekonomiska, politiska och mediala sfärer står i fokus.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen