Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Demokrati, politik och sociala förändringar

  • 15 hp

Kursen behandlar behovet av en hållbar miljö och undersöker behovet av gräsrotsorganisationers deltagande i det politiska beslutsfattandet i relation till ekonomiska intressen. Kursen diskuterar vidare hur människors agerande för överlevnad och maktrelationer påverkar ekosfären. Slutligen undersöks teorier och olika fallstudier där maktackumulering inom ekonomiska, politiska och mediala sfärer står i fokus.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.