Läskurs i global politisk ekonomi, 7,5 hp

Om kursen

I kursen fördjupas något eller några centrala fält för forskning inom ekonomisk historia eller internationella relationer. Som en förberedelse för självständigt arbete skriver studenten en forskningsöversikt i något område eller problem med anknytning till institutionens forskningsinriktning. Syftet med kursen är att den

studerande ska uppnå en fördjupad, kritisk förmåga att bedöma vetenskaplig litteratur. Litteraturen som studeras är forskningsbaserad och läses kritiskt i förhållande till den enskilde forskarens metodologiska och teoretiska val.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen