Självständigt arbete i ekonomisk historia med inriktning mot global politisk ekonomi för masterexamen, 30 hp

Om kursen

Syftet med kursen är att studenterna ska genomföra ett självständigt arbete inom ämnet. Kursen består av tillämpningsövningar och diskussioner kring forskningsdesign, källkritik, metod och teori. Det kommer också att vara ett forum för presentation och kritisk diskussion av de självständiga vetenskapliga arbeten som deltagarna producerar under kursen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen