Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i ekonomisk historia med inriktning mot global politisk ekonomi för masterexamen

  • 30 hp

Syftet med kursen är att studenterna ska genomföra ett självständigt arbete inom ämnet. Kursen består av tillämpningsövningar och diskussioner kring forskningsdesign, källkritik, metod och teori. Det kommer också att vara ett forum för presentation och kritisk diskussion av de självständiga vetenskapliga arbeten som deltagarna producerar under kursen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.