Självständigt arbete i internationella relationer med inriktning mot global politisk ekonomi för masterexamen, 30 hp

Om kursen

Studenten ska ha godkänt betyg från följande kurser på avancerad nivå inom huvudområdena ekonomisk historia eller internationella relationer: "Introduktion till global politisk ekonomi (15 hp), "Vetenskapsteori" (7,5 hp), "Kvalitativa metoder" (7,5 hp), "Läskurs i global politisk ekonomi" (7,5 hp) och "Kvantitativa metoder" (7,5 hp), eller motsvarande.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen