Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i internationella relationer med inriktning mot global politisk ekonomi för masterexamen

  • 30 hp

Studenten ska ha godkänt betyg från följande kurser på avancerad nivå inom huvudområdena ekonomisk historia eller internationella relationer: "Introduktion till global politisk ekonomi (15 hp), "Vetenskapsteori" (7,5 hp), "Kvalitativa metoder" (7,5 hp), "Läskurs i global politisk ekonomi" (7,5 hp) och "Kvantitativa metoder" (7,5 hp), eller motsvarande.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.