Go to this page on our english site

Internationella relationer I

  • 30 hp

Kursen är en introduktion till ämnet internationella relationer och dess tre sub-discipliner – internationellt

samarbete, internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi – ur ett historiskt perspektiv. Kursen

behandlar frågor såsom kris och konflikt, global styrning, globalisering och ojämlikheter ur olika perspektiv.

Samtliga delkurser behandlar också metoder i forskning inom ämnet internationella relationer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen