Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analysera text och siffror: R för samhällsvetare

  • 7,5 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i att lösa samhällsvetenskapliga problem med hjälp av datorprogram. Kursens ger en introduktion till programmeringsspråket R i programmet RStudio för dig som aldrig programmerat tidigare. R kan användas för att analysera siffror, text och andra typer av information. Kursen ger en bred introduktion och går igenom exempel på hur man kan utforska material i form av siffror och text. Efter fullföljd kurs kommer deltagarna självständigt kunna genomföra enklare analyser med material i dessa former och producera resultat i form av tabeller, diagram och andra sammanfattningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.